Ekologiczne ściereczki do usuwania kurzu


12.12.2019

W 2014 roku ściereczki Masslinn uzyskały atest Instytutu Badawczego FIGR potwierdzający wysoką skuteczność usuwania patogenów i doskonałą wydajność czyszczenia. Od sierpnia 2019 roku ściereczki do usuwania kurzu posiadają również jeden z najsurowszych certyfikatów ekologicznych na świecie: Cradle to Cradle Bronze Label. O co chodzi w koncepcji cradle to cradle?

Filozofia cradle to cradle to w dosłownym tłumaczeniu „od kołyski do kołyski”. Zasada jest prosta: wszystko, co czerpiemy z natury do wytwarzania produktów, powinno do niej wrócić. Są dwa obiegi recyklingu: obieg biologiczny i obieg techniczny. Wszystkie produkty z certyfikatem Cradle to Cradle muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby po zużyciu mogły wrócić do obiegów i być ponownie wykorzystane.

Dwa obiegi w skrócie

Obieg biologiczny
Towary konsumpcyjne (np. produkty kosmetyczne) są projektowane w taki sposób, aby można je było ponownie wprowadzić do obiegu biologicznego i w pełni ponownie wykorzystać. Stają się one kompostem lub innymi składnikami odżywczymi, z których powstają nowe produkty. Efekt: odpady ze starego produktu stają się składnikiem odżywczym dla nowego produktu.

Obieg techniczny
Dobra konsumpcyjne trwałe (np. telewizory) po spełnieniu swojej funkcji są rozkładane na techniczne składniki odżywcze i poddawane recyklingowi, dzięki czemu można je wykorzystać do produkcji nowych trwałych dóbr konsumpcyjnych. Efekt: dzięki systemom zwrotu materiały pozostają w obiegu.

Wszystkie chusteczki Masslinn (z wyjątkiem chusteczek Masslinn orange) posiadają certyfikat Cradle to Cradle. Wszystkie ściereczki Masslinn (z wyjątkiem Masslinn 2000 w rolkach) stanowią element obiegu biologicznego, ponieważ ich włókna są w 100% naturalnego pochodzenia (wiskoza).

Kryteria: Jakie warunki muszą spełnić producenci, aby uzyskać certyfikat?
W przypadku Cradle to Cradle ważne są nie tylko kwestie ekologiczne, ale również społeczne. W procesie certyfikacji każdy produkt jest oceniany na podstawie pięciu kategorii.

 1. Zdrowy materiał
  Czy składniki produktu są nieszkodliwe dla człowieka i środowiska?
  Do którego z dwóch obiegów można je ponownie wprowadzić?
 2. Ponowne wykorzystanie zastosowanych materiałów
  Czy produkt ulega biodegradacji czy może zostać ponownie wykorzystany w ramach obiegu biologicznego lub technicznego?
  Jaką część produktu można poddać recyklingowi?
 3. Odnawialne źródła energii i emisja CO2
  Ile energii zużywa się w procesie produkcji?
  Jaką część stanowi energia odnawialna?
  Czy producent kompensuje emisję CO2?
 4. Odpowiedzialne zarządzanie gospodarką wodną
  Czy producent w sposób odpowiedzialny wykorzystuje wodę w produkcji?
 5. Odpowiedzialność społeczna
  Czy producent przestrzega zasad współżycia społecznego i poddaje się audytom w tym zakresie przeprowadzanym przez podmioty trzecie?

W każdej kategorii produkt uzyskuje pewien poziom. O ocenie całkowitej decyduje najniższy poziom uzyskany w procesie certyfikacji. Jest pięć poziomów: Basic, Bronze, Silver, Gold i Platinum. Ściereczki do usuwania kurzu Masslinn uzyskały certyfikat na poziomie Bronze. Aby ponownie uzyskać certyfikat lub osiągnąć nowy poziom certyfikatu producenci muszą raz na dwa lata wykazać starania na rzecz poprawy jakości swoich produktów. Wetrok postrzega poziom Bronze jako pierwszy ważny krok w kierunku zasady Cradle to Cradle oraz jako bodziec do stałego ulepszania swoich produktów pod kątem ekologiczności.


Cradle to Cradle – to więcej niż tylko oznakowanie ekologiczne
Czy Cradle to Cradle to takie nowe oznakowanie ekologiczne? Oczywiście, że nie! W odróżnieniu od oznakowania ekologicznego, które najczęściej bazuje na wyizolowanych kryteriach, Cradle to Cradle stosuje do oceny produktów podejście holistyczne. Zasada gospodarki obiegu zamkniętego jest potencjalnie nieskończona, różni się więc pod tym względem od klasycznej zasady recyklingu produktów i opakowań.


Certyfikat FIGR: nie tylko ekologiczne, ale i niezwykle skuteczne
Ściereczki Masslinn są nieszkodliwe dla środowiska, a przy tym zapewniają doskonałe rezultaty czyszczenia. Instytut FIGR przetestował skuteczność ściereczek Masslinn i doszedł do następującego wniosku: jeśli klienci używają ściereczek Masslinn do usuwania kurzu przed czyszczeniem na mokro lub dezynfekcją, to uzyskują maksymalną redukcję patogenów i najlepsze efekty czyszczenia (usuwanie 90% brudu).