Koncepcje czyszczenia

Koncepcja czyszczenia jako podstawa rozwiązania kompleksowego

Opracujemy dla Ciebie indywidualną koncepcję czyszczenia, która uwzględni wszystkie istotne, specyficzne dla obiektu czynniki i wyszczególni czasochłonność, niezbędny personel oraz koszty.

Rozwiązanie dotyczące czyszczenia może być jedynie na tyle dobre, na ile dobre są jego założenia koncepcyjne. Staranna i obszerna analiza lokalnej sytuacji budynków i pomieszczeń stanowi podstawę do opracowania koncepcji czyszczenia dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb. Podczas obchodu obiektu nasi eksperci w dziedzinie czyszczenia zapoznają się ze specyfiką obiektu i uzupełniają analizę o szczegółowe studium planów budynku. Następnie przyporządkują nazwy pomieszczeń do grup pomieszczeń i wprowadzą dane dotyczące okładzin podłogowych, wymiarów powierzchni oraz częstotliwości czyszczenia. Dane te przy uwzględnieniu odpowiednich metod są przetwarzane na współczynnik wydajności, a następnie zapisywane.

Jako klient wiesz dokładnie, jaka czasochłonność oraz zapotrzebowanie na personel wiąże się z czyszczeniem Twoich pomieszczeń, a także z jakimi kosztami musisz się liczyć.Kolejnym krokiem jest sporządzenie szczegółowego wykazu usług. To właśnie on stanowi podstawę szczegółowych planów czyszczenia.

Zawierają one także pełne zestawienie produktów o czyszczenia oraz instrukcje właściwego zastosowania i dozowania. Nasi eksperci w dziedzinie czyszczenia dysponują ugruntowaną wiedzą w zakresie specyficznych wymagań higienicznych i swoją praktyczną znajomość zagadnień branżowych uwzględniają w koncepcjach czyszczenia. Wyniki prac koncepcyjnych zostają udostępnione w postaci prezentacji Wetrok. Służy ona jako materiał referencyjny i zawiera także propozycje zastosowania właściwych maszyn, urządzeń, materiałów eksploatacyjnych oraz produktów chemicznych.