Prace badawczo-rozwojowe

Każdy nowo opracowany produkt jest szczególny i ma własną historię

Pracujemy stale nad optymalizacją istniejących produktów i regularnie zaskakujemy rynek naszymi innowacjami.

Kierunek naszych prac badawczo-rozwojowych nadają potrzeby klientów oraz dążenie do ulepszania dobrych produktów.

Bliska relacja z klientami to najlepsza przesłanka do stałego udoskonalania produktów i usług oraz opracowywania nowych rozwiązań. Prowadzimy ścisły dialog ze zleceniodawcami i użytkownikami, a także bardzo dogłębnie analizujemy procesy czyszczenia. Spojrzenie z perspektywy klienta oraz konsekwentne odnoszenie spostrzeżeń do praktycznej strony czyszczenia wyznaczają ramy naszych prac badawczo-rozwojowych.

Każda innowacja ma u nas swój własny początek, własną historię i swój określony, konkretny cel. Myślą przewodnią jest płynna integracja nowych maszyn, urządzeń i chemicznych produktów do czyszczenia z systemem czyszczenia oraz ulepszanie skuteczności metod czyszczenia.

Oferujemy własne innowacje i dysponujemy firmową infrastrukturą do prac badawczo-rozwojowych. Trzon tej infrastruktury stanowią dział rozwojowy produktów chemicznych, laboratorium testowe ATA do badania produktów chemicznych do czyszczenia oraz materiałów eksploatacyjnych, a także dział rozwojowy maszyn z odpowiednim centrum testowym.

Poprzez nasze inwestycje w przyszłościowe rozwiązania w dziedzinie techniki czyszczenia tworzymy wartość dodaną i rozwijamy naszą branżę.