Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Poszanowanie Państwa prywatności ma dla nas ogromne znaczenie.

Firma Wetrok AG i przedsiębiorstwa z nią powiązane zbierają, przetwarzają i wykorzystują Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach postanowień Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE oraz ustawy krajowej o ochronie danych osobowych w Polsce. Poniżej informujemy o sposobie, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane dostępowe / pliki serwerowe Logfiles

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, a więc bez logowania, rejestracji lub jakiegokolwiek innego przekazywania informacji, nie pobieramy Państwa danych osobowych, z wyjątkiem danych przesyłanych przez Państwa przeglądarkę w celu umożliwienia korzystania ze strony.

Są to następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i czas zapytania
 • Różnica czasu w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Stan dostępu / kod odpowiedzi HTTP
 • Przesyłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • URL strony polecającej (wcześniej odwiedzona strona)
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • Dostawca

2. Stosowanie plików cookies

Ponadto, podczas użytkowania tej strony internetowej, na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera i przypisane do stosowanej przeglądarki, poprzez które do miejsca, przez które zostały ustawione (w tym przypadku do nas) przesyłane są określone informacje. Cookies nie uruchamiają programów i nie mogą przenosić wirusów na komputer. Ich rola polega na lepszym dostosowaniu oferty internetowej do preferencji użytkownika i zapewnieniu jej większej skuteczności w znaczeniu ogólnym.

a) Niniejsza strona internetowa korzysta z cookies w następującym zakresie:

 • Tymczasowe pliki cookies (wykorzystywane tymczasowo)
 • Stałe pliki cookies (wykorzystywane przez określony czas)
 • Zewnętrzne pliki cookies (pochodzące od usługodawców zewnętrznych)
 • Pliki cookies w technologii flash (wykorzystywane bezterminowo)

b) Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich zwłaszcza sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania Państwa przeglądarki mogą zostać przypisane do tej samej sesji. Dzięki temu, Państwa komputer zostaje rozpoznany podczas Państwa ponownej wizyty na stronie. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.
c) Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku cookie (maksymalnie 7 dni). Pliki cookies mogą Państwo usunąć w dowolnym momencie poprzez ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki.
d) Ustawienia przeglądarki można dowolnie konfigurować, np. zablokować przyjmowanie zewnętrznych plików cookies lub wszystkich cookies niezależnie od typu. Zwracamy jednak uwagę, iż w wyniku wyłączenia cookies niektóre funkcje tej strony mogą być niedostępne.
e) Używane pliki cookies w technologii flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Pliki tego typu zapisują niezbędne dane, niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają określonego terminu automatycznego wygaśnięcia. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przetwarzania plików cookies w technologii flash, musi zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy” do przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie do Google Chrome.

Zgromadzone w ten sposób informacje są przechowywane oddzielnie od innych ewentualnie przekazanych nam danych. Dane pozyskane poprzez cookies nie są łączone z Państwa pozostałymi danymi.

3. Stosowanie usług analizy internetowej

Google Analytics, możliwość rezygnacji

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”.

Informacje o aktywności użytkownika na niniejszej stronie pozyskane poprzez cookies są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na niniejszej stronie aktywowano opcję anonimizacji adresu IP, dzięki czemu Państwa adres IP jest przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym uprzednio skracany.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować Państwa korzystanie z tej strony internetowej, zestawić raporty z aktywności w sieci oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych i internetu.

Adres IP pozyskany przez Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies w ustawieniach oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji tej strony.

Ponadto, mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych o użytkowaniu tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) wygenerowanych przez  pliki cookies poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

4. Integracja usług podmiotów trzecich

4.1. Integracja plików wideo z serwisu YouTube

(1) Do niniejszej oferty internetowej dołączyliśmy pliki wideo z serwisu YouTube zapisane na stronie www.youtube.com, które można odtworzyć bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Są one wszystkie zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane o użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, gdy filmy nie są przez Państwa odtwarzane.  Dopiero w momencie odtworzenia filmu wideo następuje przekaz danych podanych w ustępie 2. Na ten przekaz danych nie mamy wpływu.
(2) Adres serwisu YouTube oraz URL z informacjami dotyczącymi ochrony danych:
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4.2. Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Wtyczki społecznościowe YouTube i LinkedIn

Nasze strony internetowe i newsletter elektroniczny wykorzystują wtyczki społecznościowe serwisów YouTube i LinkedIn. Dzięki temu na stronie internetowej wyświetlają się przyciski odpowiednich usług lub zintegrowane są treści odpowiednich dostawców usług. W momencie wejścia na stronę internetową, która wykorzystuje taką wtyczkę społecznościową, przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z daną usługą. Zawartość wtyczki społecznościowej jest przekazywana przez daną usługę do przeglądarki użytkownika, a następnie implementowana na danej stronie internetowej. W ramach tego procesu dana usługa uzyskuje w szczególności następujące dane:

 • informacje o tym, że przeglądarka użytkownika wywołała daną stronę internetową;
 • adres IP używanego urządzenia, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta w usłudze.

Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w danej usłudze, to może ona przyporządkować tę wizytę do jego osobistego profilu. W przypadku interakcji z wtyczką społecznościową – np. poprzez zamieszczenie komentarza – odpowiednia informacja jest przekazywana z przeglądarki użytkownika do danej usługi i tam zapisywana. Może ona również zostać opublikowana na profilu użytkownika w danej usłudze i wyświetlona jego kontaktom.

Wtyczki SWYN do serwisów Facebook i LinkedIn

W zakładce „Magazyn” na naszych stronach internetowych używamy tzw. wtyczek „Share with your Network Plug-ins” (SWYN). Funkcja ta umożliwia bezpośrednie udostępnianie artykułów z naszego e-magazynu użytkownikom serwisów Facebook i LinkedIn.

Facebook:
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych Facebooka. Dostawcą usługi jest firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można się skontaktować za pośrednictwem tego formularza kontaktowego: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Po kliknięciu w przycisk SWYN Facebook, udostępniane dane są przekazywane do Facebooka. Oprócz informacji czysto merytorycznych (adres URL grafiki, tekst opisowy, link do strony docelowej) przekazywany jest w ten sposób tylko zakodowany identyfikator. Kodowanie uniemożliwia Facebookowi zidentyfikowanie użytkownika. Aby móc opublikować daną treść, po kliknięciu w przycisk SWYN Facebooka użytkownik musi najpierw zalogować się na Facebooku za pomocą swoich danych dostępowych. Następnie, przed ostatecznym zatwierdzeniem publikacji, może jeszcze dokonać zmian w treści. Tylko w ten sposób informacje są łączone z profilem użytkownika i widoczne dla osób trzecich.

LinkedIn:
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych LinkedIn. Dostawcą usługi jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Politykę prywatności LinkedIn można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=di-rect%2Fnone&veh=direct%2Fnone Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można się skontaktować za pośrednictwem tego formularza kontaktowego: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

Po kliknięciu w przycisk SWYN LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeżeli użytkownik udostępni post za pośrednictwem przycisku LinkedIn i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, serwis ten może powiązać wizytę na naszej stronie internetowej z użytkownikiem i jego kontem. Podkreślamy, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

5. Uzyskiwanie materiałów informacyjnych na określone tematy

(1) Mają Państwo możliwość uzyskiwania różnych informacji poprzez „materiały informacyjne”. Są one przesyłane częściowo pocztą, a częściowo drogą mailową. Niektóre informacje są informacjami przesyłanymi jednorazowo (np. ulotki), inne pojawiają się cyklicznie (np. katalogi). Rezygnację można przesłać w dowolnym momencie drogą mailową (ochronadanych(at)wetrok.pl), faksem (+48 22 331 20 60) lub pocztą na adres podany w stopce redakcyjnej.
(2) Udzielona przez Państwa zgoda ma następujące brzmienie:
Tak, do czasu złożenia w dowolnym momencie rezygnacji chcę otrzymywać dalsze informacje drogą pocztową, mailową lub telefoniczną na wybrane przeze mnie tematy oraz wyrażam zgodę na elektroniczne pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych do tego celu przez firmę Wetrok AG i przedsiębiorstwa z nią powiązane. Rezygnację mogę złożyć w dowolnym momencie drogą mailową (ochronadanych(at)wetrok.pl), faksem (+48 22 331 20 60) lub pocztą na adres podany w stopce redakcyjnej. Dane użytkownika nie są przekazywane ani tym bardziej sprzedawane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

6. Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych. Dodatkowo użytkownik ma prawo do korekty nieprawidłowych danych, blokady i skasowania swoich danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania.

7. Aplikacja

Ochrona Twoich danych w procesie aplikacyjnym jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy tylko te dane, które są istotne dla tego procesu. Oprócz danych kontaktowych (nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.), są to wszystkie dane związane z aplikowaniem (CV, świadectwa, dyplomy/poświadczenia kwalifikacji, odpowiedzi na pytania itp.). Jeżeli uzgodniono zwrot kosztów podróży, pobierane i przetwarzane mogą być również dane bankowe i korespondencyjne.

Pobieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Twoje dane będą traktowane jako poufne i przekazywane tylko osobom niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji. Bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym firmom grupy Wetrok ani grupie Diethelm Keller. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

Jeżeli Twój profil pasuje do innego wolnego stanowiska w grupie Wetrok lub Diethelm Keller, to przed ewentualnym przekazaniem Twoich danych osobowych do odpowiednich osób poprosimy Cię o zgodę na to. 

Masz prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych przekazanych do celów rekrutacji, pod warunkiem że nie stoi to w sprzeczności z wykonaniem praw i obowiązków wobec urzędów lub poszanowaniem wzajemnych interesów.

Jeśli nie obowiązuje ustawowy okres przechowywania danych, dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne lub z chwilą ustania uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu. Jeżeli do zatrudnienia nie dojdzie, nastąpi to najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego lub po ostatnim kontakcie.

W indywidualnych przypadkach poszczególne dane mogą być przechowywane dłużej, przykładowo w przypadku danych związanych z ewentualnym zwrotem kosztów podróży zastosowanie mają przepisy o przechowywaniu danych określone w szwajcarskim prawie zobowiązań w zakresie księgowania i archiwizowania dokumentów biznesowych.

W procesie aplikacyjnym współpracujemy z dostawcami usług, którzy podlegają naszemu nadzorowi i wspierają nas w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji. W przypadku ogłoszeń o pracę, które zamieszczamy na portalach internetowych często oferujemy możliwość złożenia aplikacji za pomocą narzędzia do zarządzania aplikacjami. Narzędzia te są zazwyczaj oferowane i hostowane przez usługodawców podlegających naszemu nadzorowi.

Jeżeli do zatrudnienia nie dojdzie, a Twoja aplikacja mimo to będzie dla nas interesująca, zapytamy Cię o zgodę na jej przechowywanie w celu wykorzystania w procesach rekrutacyjnych w przyszłości. W razie Twojej zgody okres przechowywania aplikacji wynosi maksymalnie kolejnych 12 miesięcy.

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.