Karta charakterystyki Chemia

Bezpieczniejsze i świadome posługiwanie się naszymi produktami chemicznymi

Do każdego produktu chemicznego otrzymasz kartę charakterystyki zawierającą specyficzne dla produktu informacje dotyczące niebezpieczeństw, składowania, posługiwania się oraz utylizacji. Jest to nasz wkład w ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.

Informacja dotycząca GHS: wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na opakowania naszych towarów handlowych zostały przystosowane do systemu GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów). Zgodnie z rozporządzeniem CLP towary magazynowe ze starym oznaczeniem DPD będą jeszcze w sprzedaży do 1 czerwca 2017. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem chemie(at)wetrok.ch.

Karta charakterystyki

Ketovapor Brillant
Ketovapor CIP 3
Ketovapor CIP 3 Chlor
Safety data sheets
Sintox 15%
Sintox 3%