Karta danych technicznych

Idealne rezultaty czyszczenia za sprawą naszych produktów chemicznych

Właściwe użycie naszych produktów chemicznych daje gwarancję idealnych rezultatów czyszczenia oraz wpływa na redukcję zużycia. Karty danych technicznych zawierają wszystkie istotne informacje na temat możliwości zastosowania, dozowania, składników i trwałości produktu. Ponadto do każdego produktu jest dostępna szczegółowa instrukcja właściwego użytkowania produktu.

Tutaj można wyszukać odpowiednią kartę katalogową: