Zrównoważona działalność firmy

Zrównoważone rozwiązania są dla nas ważne. W firmie Wetrok zrównoważony rozwój stanowi integralny element strategii.

W Raporcie zrównoważonego rozwoju 2022 informujemy, jaka jest nasza obecna sytuacja i jakie kwestie wymagają jeszcze udoskonalenia.

Raport zrównoważonego rozwoju 2022

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Raport zrównoważonego rozwoju 2020
Raport zrównoważonego rozwoju 2019
Raport zrównoważonego rozwoju 2018
Raport zrównoważonego rozwoju 2017

Key Points